Již VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se uskutečnil v Praze v termínu od 13. do 15. 11. 2016, v Clarion Congress Hotelu Prague.

Sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie se zúčastnili nejen odborníci z řad kardiochirurgů a cévních chirurgů, ale také řada specialistů z oboru kardiologie, angiologie, radiologie a dalších oborů významných pro vysokou úroveň současné diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Pozvání na odborné setkání směřovalo také na anesteziology, perfuzionisty, intenzivisty a rovněž zdravotní sestry.

Oficiální pozvání předsedy ČSKVCH pana doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, a předsedy organizačního výboru pana prof. MUDr. Jaroslava Lindnera, CSc., FICS, naleznete zde.

Mezi několika významnými zahraničními odborníky, kteří potvrdili účast na VII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie byli: DR. EMMANUEL LANSAC, PHD, specialista v oboru kardiochirurgie, který v současné době působí v Institutu Mutualiste Montsouris v Paříži a PROF. DOMENICO PALOMBO, FEBVS z oddělení cévní a endovaskulární chirurgie Fakultní nemocnice San Martino.

V sekci Program naleznete přehled všech zahraničních hostů, kteří potvrdili účast na VII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie.

PROGRAM

Odborný program kongresu probíhal ve
4 sekcích. V rámci kongresu se konaly také firemní výstavy, na nichž zástupci jednotlivých společností vedli odborný dialog na téma novinek v oblasti léků a dalších léčebných prostředků.

Registrace a poplatky

On-line registrace byla uzavřena dne 30. 9. 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně registrace, certifikátů za účast a registračních poplatků nás kontaktujte na info(at)wemakemedia.cz nebo na telefonním čísle +420 777 478 111.

VII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, který se konal ve dnech 13. – 15. 11. 2016, udělily záštitu

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrat Praha

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

210x270 inzerce.indd

Univerzita Karlova

logo-uk

Česká asociace sester

CAS