Osmý sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se bude konat v listopadu 2018 v Brně. Bližší informace budou průběžně doplňovány.

SAVE THE DATE