Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích:

 • Kardiochirurgické;
 • Angiochirurgické;
 • Posterové;
 • Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.

Kardiochirurgická sekce se bude věnovat těmto tématům:

 • Ischemická choroba srdeční;
 • Chlopenní vady – aortální chlopeň;
 • Chlopenní vady – mitrální chlopeň;
 • Chlopenní vady – jiná chlopeň;
 • Poruchy srdečního rytmu;
 • Hrudní aorta;
 • Mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce;
 • Vrozené vady;
 • Varia.

Angiochirurgická sekce se bude věnovat těmto tématům:

 • Supraaortální větve;
 • Aorta a viscerální větve;
 • Periferní tepenné onemocnění;
 • Diabetická noha;
 • Endovaskulární a hybridní výkony;
 • Akutní končetinová ischémie, cévní trauma;
 • Komplikace v cévní chirurgii;
 • Chirurgie žilního systému;
 • Cévní přístupy pro hemodialýzu;
 • Angiologie;
 • Varia.

Výbory:

Organizační výbor

prof. MUDr.  Jan Černý, CSc.
MUDr. Petr Fila, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Programový výbor

prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

Prezident kongresu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

V rámci konání kongresu budou také probíhat firemní výstavy, na nichž budou jednotliví zástupci společností připraveni vést odborný dialog o novinkách v oblasti léků a dalších léčebných prostředků.