Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích:

 • Kardiochirurgické;
 • Angiochirurgické;
 • Posterové;
 • Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.

Kardiochirurgická sekce se bude věnovat těmto tématům:

 • Ischemická choroba srdeční;
 • Chlopenní vady – aortální chlopeň;
 • Chlopenní vady – mitrální chlopeň;
 • Chlopenní vady – jiná chlopeň;
 • Poruchy srdečního rytmu;
 • Hrudní aorta;
 • Mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce;
 • Vrozené vady;
 • Varia.

Angiochirurgická sekce se bude věnovat těmto tématům:

 • Supraaortální větve;
 • Aorta a viscerální větve;
 • Periferní tepenné onemocnění;
 • Diabetická noha;
 • Endovaskulární a hybridní výkony;
 • Akutní končetinová ischémie, cévní trauma;
 • Komplikace v cévní chirurgii;
 • Chirurgie žilního systému;
 • Cévní přístupy pro hemodialýzu;
 • Angiologie;
 • Varia.

Výbory:

 • Organizační výbor;
 • Programový výbor.

 

Prezident kongresu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

V rámci konání kongresu budou také probíhat firemní výstavy, na nichž budou jednotliví zástupci společností připraveni vést odborný dialog o novinkách v oblasti léků a dalších léčebných prostředků.