Registrační formuláře pro možnost přihlášení k účasti na kongresu budou již brzy spuštěny.

Termín přihlášení k aktivní účasti včetně zaslání abstraktů: do 16. září 2018. 

Termín přihlášení k pasivní účasti přes webové stránky: do 30. října 2018, po tomto termínu je registrace možná pouze v průběhu konání kongresu.