Informace pro autory:

 1. Abstraktů přednášek a abstraktů posterů;
 2. Posterů, jež budou vystaveny v rámci posterové sekce.

Žádáme autory abstraktů o dodržení níže uvedeného.

a) Požadavky na abstrakty přednášek a abstrakty posterů:

 • Abstrakt zasílejte pouze v podobě pdf, které je dostupné v registračním formuláři abstrakt
 • Je nutné zřetelně označit, zda se jedná o abstrakt přednášky nebo abstrakt posteru;
 • Abstrakty musí být zaslány elektronickou formou v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce;
 • Abstrakty musí být strukturované, viz formulář;
 • Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstrakt;
  (VZOR: Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR č. NR 1234-5.)
 • e-mail autora / korespondujícího autora.

a) Požadavky na postery, jež budou vystaveny v rámci posterové sekce:

 • Formát A0 (rozměr 840 mm šířka × 1190 mm výška);
 • Název pracoviště autora/autorů;
 • Jméno autora/autorů;
 • Název posteru;
 • Přesné umístění výše uvedeného v rámci posteru je již na autorovi/autorech;
 • Komentované postery budou vyvěšeny v rámci posterové sekce. Každý autor krátce představí svůj poster předsedovi dané sekce;
 • Pro kardiochirurgickou sekci platí časové rozmezí 5 + 2 (5 minut představení posteru, 2 minuty pro případnou diskuzi);
 • Pro angiochirurgickou sekci platí časové rozmezí 6 + 2 (6 minut představení posteru, 2 minuty pro případnou diskuzi);
 • Postery mohou být připraveny v češtině, slovenštině nebo angličtině;
 • Ústní sdělení proběhne v jazyce, který si autor sám zvolí (čeština, slovenština, angličtina).

Soutěž mladých chirurgů

Zájemci o účast v soutěži mladých chirurgů musejí splňovat následující podmínky:

 • Věk do 35 let;
 • Soutěžící musejí být prvním autorem sdělení a osobně je odprezentovat;
 • První autor sdělení musí být členem ČSKVCH;
 • Všichni zájemci o účast v soutěži ji musejí potvrdit vyplněním a odesláním registračního formuláře pro aktivní účastníky, a to nejpozději do 16. září 2018.

 

Powerpointový materiál, který bude součástí ústního sdělení v rámci Kardiochirurgické a Angiochirurgické sekce, musí být v anglickém jazyce.